กู้เงินปิดบัตร ทางเลือกของคนอยากปลอดภาระหนี้บัตรเครดิต!

พอได้เริ่มถือบัตรเครดิตใบแรก คนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เพลินจนลืมวางแผนการใช้เงินที่สมควร สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้บานปลาย เพราะรายจ่ายค่าบัตรไม่สมดุลกับรายรับที่มีนั่นเอง ซึ่งหนี้บัตรเครดิตก็ถือเป็นปัญหาทางการเงินที่พบได้บ่อยในประเทศไทย อย่างที่กล่าวไปในข้างต้น ว่าบัตรเครดิตถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เงินได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อขาดวินัยก็อาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินได้ ซึ่งถ้าใครไม่อยากเดือดร้อนให้กลายเป็นเรื่องถึงชั้นศาล การกู้เงินปิดบัตรอาจช่วยคุณได้ ความหมายของการกู้เงินปิดบัตร การกู้เงินปิดบัตร คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด โดยอาจเป็นการรวมหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดไว้ในที่เดียว หรือเป็นการกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่ค้างชำระอยู่ ข้อดีของการกู้เงินปิดบัตร ช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต ช่วยให้ผ่อนชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น…

Read More

ประกันอุบัติเหตุ ทำไมต้องมี ซื้อครั้งแรกต้องรู้อะไรบ้าง?

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทำงาน บ้าน หรือขณะเดินทาง ซึ่งอุบัติเหตุเกิดได้ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นรุนแรง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ การมีประกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และสร้างความมั่นใจว่าแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณก็ยังมีบริษัทประกันช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง ประกันอุบัติเหตุคืออะไร? ประกันประเภทนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประกัน PA ย่อมาจาก Personal Accident คือ สัญญาระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกัน…

Read More