การศึกษา – จิตวิทยาปริญญาเอกออนไลน์

ทำไมต้องเลือกปริญญาเอกออนไลน์? คนส่วนใหญ่ตัดสินใจติดตามปริญญาเอกทางออนไลน์เพราะสามารถทำได้ตามจังหวะและความสะดวก สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ นักเรียนเหล่านี้หลายคนต้องสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัว มันค่อนข้างยากสำหรับพวกเขาที่จะระงับภาระผูกพันทั้งหมดเหล่านี้เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ด้วยประโยชน์มากมายและความยืดหยุ่นที่โปรแกรมออนไลน์ระดับปริญญาเอกกำลังนำเสนอ นักเรียนเหล่านี้ยังคงมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการศึกษาต่อไป จิตวิทยาการศึกษา การเรียนออนไลน์ทางไกลในจิตวิทยาการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและทำงาน เช่น ในบริการนักศึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัย ปริญญาเอกในสาขานี้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการศึกษาในการตั้งค่าของมนุษย์ เน้นที่การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนและเน้นที่กลุ่มย่อย ตัวอย่างเช่น เรื่องต่างๆ เช่น เด็กที่มีความพิการหรือของขวัญเฉพาะ จิตวิทยาการศึกษาออนไลน์ระดับปริญญาเอกสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นผ่านความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยาและการแพทย์ จิตวิทยาการศึกษาออนไลน์ระดับปริญญาเอกมีหลากหลายวิชา…

Read More

การศึกษา – สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน

“การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีพลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลง โดยรากฐานของการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของเสรีภาพ ประชาธิปไตย และการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน” -โคฟี่ อันนัน การศึกษาคือการกระทำหรือประสบการณ์ที่ส่งผลต่อจิตใจ ลักษณะนิสัย หรือศักยภาพทางร่างกายของบุคคล องค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสมดุลให้กับปัจจัยทางสังคม การศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศที่ไม่มีประชากรที่มีการศึกษาไม่สามารถคาดการณ์และดำเนินนโยบายที่ดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาได้ การต่อสู้เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเริ่มต้นขึ้นโดย Gopal Krishna Gokhale บุตรชายผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้ว เขาเรียกร้องต่อหน้าสภานิติบัญญัติของจักรวรรดิเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาแก่ชาวอินเดียนแดง หลังจากเก้าสิบปีในเดือนสิงหาคม พ.ศ….

Read More

ตัวเลือกการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการศึกษา (การศึกษาของครู) อาชีพ

มีตัวเลือกอาชีพและการฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพครู ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอาชีพที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนออนไลน์จำนวนมากที่ให้การฝึกอบรมด้านการศึกษา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามกลุ่มอายุที่ต้องการสอน แนวคิดของการศึกษาอย่างเป็นทางการถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับวิชาต่างๆ การฝึกอบรมออนไลน์ให้บริการในฐานะนี้ไม่เพียง แต่เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แต่ยังช่วยให้ความรู้แก่ผู้อื่นเมื่อสำเร็จการศึกษา อาชีพด้านการศึกษาสามารถหาได้โดยการฝึกอบรมให้เป็นนักการศึกษาทั่วไป ผู้ใหญ่ มัธยมศึกษา พิเศษ และประถมศึกษา การศึกษาออนไลน์ในระดับปริญญาตรีช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้หลายวิธี *อนุปริญญา การฝึกอบรมออนไลน์ช่วยให้นักเรียนสามารถจบหลักสูตรได้จากทุกที่ในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานเต็มเวลาหลังจากสำเร็จการศึกษา ในขณะที่ข้อกำหนดการศึกษามาตรฐานสำหรับการสอนคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการทำงานในระบบการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาได้ ความเข้มข้นสามารถดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เช่น มัธยมศึกษา ประถมศึกษา…

Read More

วิธีง่ายๆ 5 อันดับแรกในการศึกษาต่อของคุณ – การศึกษาต่อเนื่องทางออนไลน์

เราทุกคนมีชีวิตที่วุ่นวายในโลกที่มีการแข่งขันสูง คนที่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งการแข่งขันนั้นมักจะเป็นคนที่มีการศึกษามากที่สุด คำถามที่คนส่วนใหญ่ถามคือทำอย่างไรจึงจะได้รับการศึกษาและยังคงรักษางาน ครอบครัว และภาระหน้าที่อื่นๆ ที่พวกเขามี การศึกษาต่อเนื่องทางออนไลน์คือคำตอบที่หลายคนค้นหาว่าเหมาะกับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาหรือไม่ การศึกษาต่อเนื่องทางออนไลน์ทำงานร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย ด้วยการใช้อีเมล กระดานข้อความ ห้องเรียนเสมือน และวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะถูกนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ นักเรียนสามารถศึกษาต่อได้เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม มีโปรแกรมการรับรองและหลักสูตรปริญญาพร้อมการศึกษาต่อเนื่องทางออนไลน์ มีโปรแกรมหลากหลายสำหรับทุกคนและทุกคนในการค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการศึกษา มีการรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มีปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจ,…

Read More

ผลกระทบของการศึกษาปฐมวัยที่ดีต่อเด็ก

วันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาปฐมวัยความคิดของเราไปที่เด็กประถมหรือเด็กในโรงเรียนอนุบาล อย่างไรก็ตาม จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยถือว่าเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบของรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาปฐมวัยที่ดี ฝ่ายบริการมนุษย์และฝ่ายการศึกษากำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการศึกษาการดูแลเด็กทั่วสหรัฐอเมริกามีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาและการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของเรา ประกาศจากสิ่งพิมพ์ของ National Academy of Sciences ระบุว่าการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของเด็กปฐมวัยทั่วสหรัฐอเมริกา โปรแกรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองนี้เพื่อการศึกษาการดูแลเด็ก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับการฝึกฝนให้มีความพร้อมทางความคิดและการเข้าสังคมเมื่อพวกเขาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความเคลื่อนไหวนี้ได้รับการกระตุ้นเตือนจากทำเนียบขาวให้ดำเนินการตามงานวิจัยบางชิ้นที่ทำขึ้นซึ่งระบุถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการเริ่มต้นล่วงหน้าและการศึกษาด้านการดูแลเด็กอื่นๆ การประเมินโปรแกรมพบว่าการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาสร้างความประทับใจต่อทักษะการรับรู้…

Read More

ตำนาน 5 ประการที่ครอบคลุมการปฏิรูปการศึกษาสาธารณะของอเมริกา

กว่า 30 ปีที่อเมริกาพยายาม “ปฏิรูป” ระบบการศึกษาสาธารณะของเรา ถึงกระนั้นมันเคยพังมาก่อนหรือไม่? ในความเป็นจริงมันทำงานได้ดีทุกที่ที่เป็นไปได้แม้จะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปและภารกิจที่เลื่อนลอยเป็นครั้งคราว เราสามารถติดตามการหลอกลวงที่ยอดเยี่ยมนี้ไปยังสถานที่หลัก 5 แห่งที่ไม่เคยถูกถามหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอ ยุติธรรมหรือไม่และเพื่อผลประโยชน์ของเราที่จะเปรียบเทียบประเทศนี้กับประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย หรือประเทศอื่นๆ ในยุโรปในเชิงวิชาการ และเราเคยแยกแยะความแตกต่างอย่างมากของค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิต และความสำเร็จโดยรวมระหว่างสหรัฐฯ…

Read More

หลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษา

การถกเถียงเกี่ยวกับระดับการศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครูนั้นดำเนินมาอย่างยาวนาน ความจริงก็คือวิชาชีพครูมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากครูเป็นผู้กำหนดคุณภาพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเราพร้อมสำหรับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพ ในขณะที่บางคนเชื่อว่าการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำเป็นต้องทำให้ครูดีขึ้น แต่คนอื่นๆ มองว่าการสอนควรเป็นวิชาชีพระดับปริญญาโท ผู้เสนอให้มีปริญญาโทด้านการศึกษาโต้แย้งว่ามันจะเพิ่มความเชี่ยวชาญของครูในสาขาวิชาของพวกเขารวมถึงเพิ่มทักษะการสอนของพวกเขาด้วย นี่คือผลลัพธ์ของหลักสูตรปริญญานี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาช่วยให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาอื่น ๆ มีทักษะเฉพาะทางในวิชาของตน ทักษะการสอนเชิงปฏิบัติขั้นสูงและวิธีการวิจัย เปลี่ยนในตลาด เขตการศึกษาและสถาบันเอกชนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังจ้างครูที่มีคุณสมบัติการสอนขั้นสูงเป็นพิเศษ การตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวุฒิการศึกษาของครู ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าในขณะที่สิ่งต่าง ๆ มีแนวโน้มไปสู่การมีครูที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มีการเตือนในการประเมินครูด้วยการเรียกร้องให้ดูผลงานและผลงานจริง…

Read More