ผลกระทบของการศึกษาปฐมวัยที่ดีต่อเด็ก

วันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาปฐมวัยความคิดของเราไปที่เด็กประถมหรือเด็กในโรงเรียนอนุบาล อย่างไรก็ตาม จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยถือว่าเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบของรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาปฐมวัยที่ดี

ฝ่ายบริการมนุษย์และฝ่ายการศึกษากำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการศึกษาการดูแลเด็กทั่วสหรัฐอเมริกามีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาและการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของเรา ประกาศจากสิ่งพิมพ์ของ National Academy of Sciences ระบุว่าการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของเด็กปฐมวัยทั่วสหรัฐอเมริกา โปรแกรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองนี้เพื่อการศึกษาการดูแลเด็ก

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับการฝึกฝนให้มีความพร้อมทางความคิดและการเข้าสังคมเมื่อพวกเขาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความเคลื่อนไหวนี้ได้รับการกระตุ้นเตือนจากทำเนียบขาวให้ดำเนินการตามงานวิจัยบางชิ้นที่ทำขึ้นซึ่งระบุถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการเริ่มต้นล่วงหน้าและการศึกษาด้านการดูแลเด็กอื่นๆ การประเมินโปรแกรมพบว่าการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาสร้างความประทับใจต่อทักษะการรับรู้ สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กจนถึงการสำเร็จการศึกษา

โครงการและแผนงาน Head start ซึ่งส่งพยาบาลไปยังบ้านของมารดาและทารก รวมถึงโครงการ State Pre-K ได้ให้ข้อมูลการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของพวกเขา หลักฐานทางสถิติให้ข้อมูลว่าปัญหาความปลอดภัยของเด็กดีขึ้น รายงานของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้สำหรับการศึกษาปฐมวัยมีผลดีต่อหน่วยครอบครัวทั้งหมด

เด็กคนเดิมที่เริ่มต้นในโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยเมื่อหลายสิบปีก่อนได้รับการติดตามและผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมทางอาญาลดลง นอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้ว่าอัตราการออกกลางคันลดลงเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได้รับการแก้ไขก่อนที่พวกเขาจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักวิจัยในโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาก่อนวัยเรียนค้นพบว่าผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันจะต้องเข้าเรียนก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน

รายงานผลลัพธ์เชิงบวกในการลดอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมอาชญากรรมนั้นมาจากพฤติกรรมที่ดีขึ้นและไอคิวที่ดีขึ้นในโปรแกรมการศึกษาระดับอนุบาล หลังจากการประเมินโครงการแล้ว รายงานเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ผู้คนเรียกทำเนียบขาวเพื่อขอทุนต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นอนุบาล

สรุปผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระบุว่าผลระยะยาวคือการลงทุน ทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับโปรแกรมเหล่านี้สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนถึงเจ็ดเท่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังกลางคันที่ถูกจับในข้อหาก่ออาชญากรรมและผู้ใหญ่ที่ยากไร้ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา พวกเขาแบกรับสายกระเป๋าเงินของสังคมเพื่อให้กองทุนสวัสดิการและระบบเรือนจำ ทั้งประชาชนและรัฐบาลสนับสนุนความพยายามในการป้องกันที่กำหนดโดยโครงการโรงเรียนอนุบาล