ประกันอุบัติเหตุ ทำไมต้องมี ซื้อครั้งแรกต้องรู้อะไรบ้าง?

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทำงาน บ้าน หรือขณะเดินทาง ซึ่งอุบัติเหตุเกิดได้ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นรุนแรง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ การมีประกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และสร้างความมั่นใจว่าแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณก็ยังมีบริษัทประกันช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร?

ประกันประเภทนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประกัน PA ย่อมาจาก Personal Accident คือ สัญญาระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกัน โดยผู้เอาประกันจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน และบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ อย่างมีดบาด ก้างปลาติดคอ ลื่นล้ม ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่อย่างอุบัติเหตุบนท้องถนน ตกบันได หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งความคุ้มครองเบื้องต้น ส่วนใหญ่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต

ความสำคัญและข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุ

การทำประกัน PA ส่วนบุคคลมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทน ค่าทำศพ ค่าปลงศพ
  • ช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข
  • เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและครอบครัว ทำให้ชีวิตไม่สะดุดแม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน
  • ทำให้ผู้เอาประกันและครอบครัวสามารถไปโฟกัสกับการรักษาตัวได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีได้ด้วย

วิธีเลือกซื้อประกัน PA ฉบับปี 2024

ปัจจุบันมีบริษัทประกันมากมายที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุให้เลือกซื้อ ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขของประกัน PA จากหลายบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้ประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณมากที่สุด โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อประกัน มีดังต่อไปนี้

  • วงเงินคุ้มครอง ควรเลือกวงเงินคุ้มครองให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
  • ระยะเวลาคุ้มครอง ควรเลือกระยะเวลาคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • ประเภทของประกัน ควรเลือกประเภทของประกันให้ครอบคลุมอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
  • เงื่อนไขการคุ้มครอง ควรศึกษาเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ไม่ว่าคุณจะทำงานในอุตสาหกรรมไหน อายุเท่าไหร่ หรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การมีประกันอุบัติเหตุจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมี ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข สำหรับผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุครั้งแรก ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ประกัน PA ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณมากที่สุด