ตอบให้ครบ ขั้นตอนการคิดคอนเทนต์ให้ปังมีอะไรบ้าง ไปรู้กัน!

เพราะในปัจจุบัน สื่อออนไลน์ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต อีกทั้งการทำการตลาดยุคใหม่ส่วนมากยังโฟกัสไปที่การทำการตลาดทางออนไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าแบบออฟไลน์ ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และคิดคอนเทนต์คุณภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ติดตามกันมากยิ่งขึ้น

แต่ในการคิดคอนเทนต์นั้น นอกจากเราจะต้องทำให้สอดคล้องในสื่อโซเซียลในแต่ละแพลตฟอร์มแล้ว เหล่านักการตลาดยังจำเป็นจะต้องมีกระบวนการทำที่ชัดเจนตามลำดับขั้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ออกมาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

ขั้นตอนการคิดคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ มีดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย

ในขั้นตอนแรก ก่อนเริ่มคิดคอนเทนต์ใดๆ สิ่งที่เราควรทำก็คือ การกำหนดเป้าหมายของคอนเทนต์นั้น ๆ ว่าต้องการสื่อสารอะไรออกไป รวมถึงต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใด และต้องการบรรลุวัตถุประสงค์อะไร เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องการสร้างการรับรู้ ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น

  1. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย

เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความสนใจของพวกเขา เช่น อายุ เพศ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  1. วิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่วมด้วย เช่น ดูสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ยอดไลค์และแชร์ในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น เพื่อดูว่าคอนเทนต์ประเภทใดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวางแผนคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายอยากจะเข้ามามีส่วนร่วม

  1. คิดไอเดียคอนเทนต์

เมื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือคิดไอเดียคอนเทนต์ โดยอาจเริ่มต้นจากหัวข้อที่น่าสนใจหรือประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ จากนั้นจึงพัฒนาคอนเทนต์ให้น่าสนใจและน่าติดตาม เช่น การใช้ภาพประกอบ วิดีโอ หรือเสียง เป็นต้น

  1. เขียนคอนเทนต์

เมื่อคิดคอนเทนต์ได้แล้ว ว่าต้องการจะนำเสนอเรื่องใด ขั้นตอนถัดไปก็คือการลงมือเขียนคอนเทนต์ โดยควรเขียนให้กระชับและเข้าใจง่าย โดยใช้ภาษาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและใส่ข้อมูลอ้างอิงให้ครบถ้วน

  1. เผยแพร่คอนเทนต์

เมื่อเขียนคอนเทนต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือเผยแพร่คอนเทนต์ โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรืออีเมล เป็นต้น รวมถึงหากต้องการสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ยังจำเป็นจะต้องทำภาพประกอบที่สามารถสื่อถึงเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ อีกทั้งยังจะเป็นการเรียกความสนใจให้กับคอนเทนต์นั้นๆ ให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

  1. ติดตามผล

ขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผล เพื่อให้ทราบว่าคอนเทนต์ที่เผยแพร่ออกไปมีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ยอดการเข้าชม ยอดไลค์และแชร์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงคอนเทนต์ให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากขั้นตอนการคิดคอนเทนต์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงในการคิดคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ด้วย เช่น

  • ความสดใหม่ คอนเทนต์ควรมีความสดใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ติดตาม
  • ความสร้างสรรค์ คอนเทนต์ควรมีความสร้างสรรค์และแตกต่าง เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์หรือองค์กร
  • ความถูกต้อง คอนเทนต์ควรมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ติดตามได้รับข้อมูลที่ดีด้วย