กู้เงินปิดบัตร ทางเลือกของคนอยากปลอดภาระหนี้บัตรเครดิต!

พอได้เริ่มถือบัตรเครดิตใบแรก คนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เพลินจนลืมวางแผนการใช้เงินที่สมควร สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้บานปลาย เพราะรายจ่ายค่าบัตรไม่สมดุลกับรายรับที่มีนั่นเอง

ซึ่งหนี้บัตรเครดิตก็ถือเป็นปัญหาทางการเงินที่พบได้บ่อยในประเทศไทย อย่างที่กล่าวไปในข้างต้น ว่าบัตรเครดิตถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เงินได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อขาดวินัยก็อาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินได้ ซึ่งถ้าใครไม่อยากเดือดร้อนให้กลายเป็นเรื่องถึงชั้นศาล การกู้เงินปิดบัตรอาจช่วยคุณได้

ความหมายของการกู้เงินปิดบัตร

การกู้เงินปิดบัตร คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด โดยอาจเป็นการรวมหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดไว้ในที่เดียว หรือเป็นการกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่ค้างชำระอยู่

ข้อดีของการกู้เงินปิดบัตร

 • ช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต
 • ช่วยให้ผ่อนชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมียอดผ่อนชำระที่ลดลง
 • ช่วยให้ประวัติการชำระหนี้ดีขึ้น เนื่องจากมีการชำระหนี้ตรงเวลาครบถ้วน

ข้อเสียของการกู้เงินปิดบัตร

 • เพิ่มภาระหนี้สิน เนื่องจากต้องผ่อนชำระหนี้ใหม่อีกก้อน
 • หากมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี อาจถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ

เงื่อนไขในการกู้เงินปิดบัตร

สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเพื่อปิดบัตรที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • รายได้ของผู้กู้
 • ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้
 • ภาระหนี้สินอื่น ๆ ของผู้กู้

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินปิดบัตร

 • ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
 • เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หลักฐานรายได้
 • ยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • เซ็นสัญญากู้เงินและรับเงิน

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อปิดบัตร

 • ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ใหม่ให้แน่ใจว่าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือก
 • ศึกษารายละเอียดของสินเชื่ออย่างรอบคอบก่อนเซ็นสัญญา

หากมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมากและไม่สามารถชำระหนี้ได้ การกู้เงินปิดบัตรอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถชำระหนี้ใหม่ได้ตามกำหนดและปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืน